25 Φεβρουαρίου, 2020

Search

Διαγνωστικά Τεστ

Στο τέλος κάθε τριμήνου όλοι οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου, από την Α΄ ως την Στ΄ τάξη, υποβάλλονται σ’ ένα επαναληπτικό test εμπέδωσης των γνώσεων που απέκτησαν στο τρίμηνο που πέρασε.
Το test γίνεται απροειδοποίητα, για να μη φορτωθούν με άγχος οι μαθητές και οι γονείς τους, και αποσκοπεί στη διαπίστωση της εμπέδωσης των γνώσεων από τους μαθητές και στην ανατροφοδότηση της διδασκαλίας για τους διδάσκοντες.
Γίνεται ταυτόχρονα από όλους τους μαθητές του σχολείου και περιλαμβάνει ανοιχτές και κλειστές κάθε μάθημα. Διορθώνεται από τους δασκάλους κάθε τάξης, εξάγεται η συνολική επίδοση κάθε μαθητή και παραδίδεται στους γονείς τους μαζί με τη βαθμολογία του τριμήνου.
Οι γονείς λοιπόν στο τέλος κάθε τριμήνου παραλαμβάνουν από το σχολείο τη βαθμολογία του παιδιού τους σε κάθε μάθημα, μια περιγραφική αξιολόγηση από τους δασκάλους και το διαγνωστικό test τριμήνου, ένα πιο απτό τεκμήριο της προόδου και των επιδόσεων του παιδιού τους.

Σχολικές Μονάδες

Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο