25 Φεβρουαρίου, 2020

Search

Υποτροφίες σχολικού έτους 2014-15

Τα Εκπαιδευτήρια «αυτενεργώ» στο πλαίσιο προγράμματος υποτροφιών, που αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-15, προσφέρουν τρεις (3) υποτροφίες για κάθε τάξη του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2014-2015. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει ύστερα από γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Στις εξετάσεις αυτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της ευρύτερης περιοχής.

 

Ύλη εξετάσεων

Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξετάζονται στην ύλη των Ελληνικών και των Μαθηματικών, που έχουν διδαχθεί στην προηγούμενη τάξη του σχολείου τους, και συγκεκριμένα:

  • Νέα Ελληνική Γλώσσα: στην κατανόηση γραπτού κειμένου, στην παραγωγή γραπτού λόγου και στην ικανότητα να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (Γραμματική, Συντακτικό, Λεξιλόγιο)
  • Μαθηματικά: στην κατανόηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις και αιτιολογήσεις με μαθηματικούς συλλογισμούς.

Υποτροφίες

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν σε κάθε τάξη είναι:

  • μία (1) υποτροφία που καλύπτει το 80% των διδάκτρων, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονέων
  • δύο (2) υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονέων.
  • Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να απονείμει επιπλέον υποτροφίες με κοινωνικά κριτήρια σε μαθητές που θα σημειώσουν υψηλή επίδοση στις εξετάσεις, ενώ όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία άνω των 65 μονάδων θα έχουν έκπτωση 10% επί των διδάκτρων.

Οι υποτροφίες θα έχουν ισχύ τριών (3) ετών, εφόσον οι υπότροφοι διατηρούν άριστη επίδοση και κοσμιότατη διαγωγή.

Διεξαγωγή εξετάσεων

Η προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων για τις Υποτροφίες, η επιλογή των θεμάτων και η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών, πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης του αυτενεργώ.

Για το σκοπό αυτό συστήνεται «Επιτροπή Υποτροφιών», που έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων, επιλογής των θεμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων και αποτελείται από εκπαιδευτικούς του αυτενεργώ και εξωτερικούς συνεργάτες – εκπαιδευτικούς. Η επιτροπή αυτή θα καταρτίσει τον τελικό αξιολογικό πίνακα και θα ανακοινώσει τους υποτρόφους και τους επιλαχόντες αναπληρωτές τους.

Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 100 μόρια. Η βαθμολόγηση γίνεται από δύο βαθμολογητές και ο μέσος όρος βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί και τον τελικό βαθμό του μαθητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην πρώτη θέση ή στην τελευταία θέση των επιτυχόντων απονέμεται υποτροφία σε όλους όσους ισοβαθμήσουν.

Ο τελικός πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων για τις υποτροφίες αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, απ’ όπου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τη σειρά επιτυχίας τους. Στον τελικό πίνακα για λόγους διατήρησης των προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων, αλλά ο προσωπικός τους κωδικός, ο οποίος και χορηγείται από το σχολείο στη έναρξη των εξετάσεων.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και τις 15 Ιουνίου στη Γραμματεία του αυτενεργώ. Τo σχετικό έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν είτε από τη Γραμματεία του Σχολείου είτε να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εξετάσεις υποτροφιών, οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα κάτωθι:

  • Δήλωση συμμετοχής 
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (των γονέων)
  • Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από Δήμο ή ΚΕΠ
  • Μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου του/της μαθητή/τριας

Η μεταφορά των παιδιών τις ημέρες των εξετάσεων γίνεται με την ευθύνη των γονέων. Όσοι γονείς επιθυμούν να γνωρίσουν τα Εκπαιδευτήριά μας πριν τις εξετάσεις, μπορούν να κλείσουν ραντεβού για ενημερωτική επίσκεψη στη γραμματεία του σχολείου (τηλ. 27510 – 69680).

Σχολικές Μονάδες

Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο