Φωτογραφίες 2012-2013

Εκδρομές και δραστηριότητες μαθητών του σχολείου αυτενεργώ 2012-2013