22 Ιανουαρίου, 2020

Search

Η αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης

Πολλά έχουν αλλάξει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα καθένας από εμάς να αναθεωρεί την προσωπική και επαγγελματική του πορεία. Ζούμε στην εποχή που η επαγγελματική επιτυχία έχει πάψει να είναι ζήτημα γνωριμιών. Δεν συνδέεται επίσης με τις βασικές σπουδές και το πτυχίο δεν αποτελεί εφόδιο για την είσοδο στην αγορά εργασίας.

 Σήμερα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, οι απαιτήσεις για εξειδικευμένες γνώσεις αυξάνουν με πρωτοφανείς ρυθμούς και οι μεταβολές σε κάθε δραστηριότητα είναι απρόβλεπτες. Η σωστή επαγγελματική κατάρτιση είναι η καλύτερη εξασφάλιση για κάθε άτομο που ετοιμάζεται να ενταχθεί σε έναν τομέα δραστηριότητας της σημερινής κοινωνίας .

Η πραγματική μόρφωση και η σωστή επαγγελματική κατάρτιση σε κάθε εποχή ήταν το μέσο που εξασφάλιζε, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εφόδιο, σταθερή εργασία, επαγγελματική καταξίωση, κοινωνική αναγνώριση και ποιότητα ζωής.

H Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ως δραστηριότητα, θέτει στο επίκεντρο της την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του και την ικανότητα προσαρμογής του στη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία, παραγωγή και αγορά εργασίας.
Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση επιτυγχάνεται με τη Δια Βίου Μάθηση και αφορά τη συμπληρωματική κατάρτιση για άτομα με ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, την επανιδείκευση για άτομα που αλλάζουν επάγγελμα και την εξειδίκευση και περαιτέρω επιμόρφωση για άτομα που πρέπει να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο εργασίας τους.

Η Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση αποτελεί συστατικό στοιχείο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, της διατήρησης της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη σύγχρονη εποχή. Έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην παραγωγική διαδικασία και στις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Επιδιώκει την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων, που έχουν υποβαθμιστεί ή απαξιωθεί, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να ξαναγίνουν ανταγωνιστικοί και ικανοί να ανταποκριθούν σε νέους ρόλους και λειτουργίες, που απορρέουν από την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος.

Η δια βίου εκπαίδευση με τη μορφή τη συνεχούς κατάρτιση και επιμόρφωσης έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας και να βοηθήσει τους απασχολούμενους να τοποθετήσουν σε νέες βάσεις ρά τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά και την επαγγελματική τους πορεία στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς εργασίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.