25 Φεβρουαρίου, 2020

Search

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς εργασίας.

VOUCHER για 135 εργαζομένους Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Στο Δήμο Άργους-Μυκηνών οι ωφελούμενοι της δράσης θα είναι 135.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το ΚΔΒΜ2 Αυτενεργώ συμμετέχει ως πάροχος στην εν λόγω δράση και καλεί όλους τους δικαιούχους να επικοινωνήσουν μαζί μας με σκοπό την πληρέστερή τους ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
  • οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.
 ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση περιλαμβάνει:

  • 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες).
  • 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, από αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο Φορέα Πιστοποίησης.
  • Κατάρτιση μόνο μία ημέρα την εβδομάδα, εντός ωραρίου εργασίας των δικαιούχων

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Εάν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα  και θέλετε να ενημερωθείτε πληρέστερα επικοινωνήστε μαζί μας.