Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο

Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο

Οι μαθητές, μετά τη θεμελίωση και κατάκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο, καλούνται να διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα και να εμβαθύνουν σε νέα γνωστικά αντικείμενα.
Περισσότερα...

Παιδαγωγικές Αρχές

Εφαρμόζουμε την παιδαγωγική «της αμοιβής», επιβραβεύουμε τις θετικές προσπάθειες, ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κάθε μαθητή και τον καθοδηγούμε ώστε:
 
Περισσότερα...

Διδακτική Μεθοδολογία

  • Το γυμνάσιο αυτενεργώ λειτουργεί με ένα μόνο τμήμα / τάξη και ανώτατο όριο 18 μαθητές / τάξη.
  • Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι διαμορφωμένες με σύγχρονη αντίληψη ( σχήμα Π, στρογγυλή τράπεζα), που ευνοεί την επικοινωνία και τη συμμετοχή στο μάθημα.
Περισσότερα...