Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο

Που διαφέρουμε

  • Φιλοξενούμε αποκλειστικά προνήπια και νήπια 4-6 χρονών - χωρίς ανάμειξη με βρέφη 2-3 ετών - σε χώρους με άνεση και ασφάλεια.
  • Ακολουθούμε ειδικό σύστημα για τη σωστή προσαρμογή των μικρών μαθητών από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο.
  • Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ με την εποπτεία του σχολικού συμβούλου προσχολικής αγωγής.
  • Στο Νηπιαγωγείο μας η φροντίδα και ασφάλεια του παιδιού συνδυάζονται με την αγωγή και την εκπαίδευσή του.
  • Κοντά μας τα παιδιά βιώνουν τη χαρά και την ξεγνασιά, που δίνει η επαφή με τη φύση, αφού το σχολείο μας βρίσκεται σ' ένα κατάφυτο περιβάλλον.
  • Η ουσιαστική αυτή επαφή με την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος βοηθά τα παιδιά να ευαισθητοποιούνται, να το χαίρονται, να το αγαπούν και να το προστατεύουν.
Περισσότερα...

Πλαίσιο λειτουργίας και σκοποί

Το παιδί είναι «βασιλιάς», γιατί αποτελεί την προέκταση της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. Τα νήπια έχουν μερικές πρωταρχικές ανάγκες, που πρέπει να ικανοποιούνται. Για την ψυχική τους γαλήνη και την πνευματική τους ασφάλεια πρέπει να δέχονται αγάπη και να νοιώθουν ασφάλεια στις σχέσεις τους με τους γονείς, τους δασκάλους και τους συνανθρώπους τους.
 
Βασικός σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να αναπτύξει την προσωπικότητα του παιδιού και να το βοηθήσει να ενταχθεί στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Σπουδών

Εφαρμόζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο ποσοτικά και ποιοτικά, με έντυπο υλικό του αυτενεργώ, ώστε οι μαθητές μας να εμπεδώνουν τις γνώσεις τους και να ανταποκρίνονται στους υψηλούς στόχους τους και στις προσδοκίες των γονέων τους.
 
Περισσότερα...

Μέθοδος διδασκαλίας

Στην καθημερινή διδασκαλία εφαρμόζουμε σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση, μέσα από βιωματικές διαδικασίες, έρευνα και προβληματισμό. Τα παιδιά στο σχολείο «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», σε όλα τα μαθήματα.

Αντιμετωπίζουμε κάθε μαθητή ως ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπικότητα. Η εξατομίκευση της διδασκαλίας, η υποστήριξη του μαθητή σε ενδεχόμενες δυσκολίες, με σεβασμό πάντοτε στην προσωπικότητα του, αποτελούν μέρος της διδακτικής διαδικασίας.
Περισσότερα...

Αρχές λειτουργίας

Η μάθηση χτίζεται εδώ

Το Δημοτικό σχολείο αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μετέπειτα γνωστική και ψυχική εξέλιξη των μαθητών. Έχει ως στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς και την καλλιέργεια των ιδιαιτέρων κλίσεων και ενδιαφερόντων τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εφαρμόζονται εκπαιδευτικές καινοτομίες, οι οποίες κάνουν το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο, δημιουργικό και αποδοτικό.

Στο αυτενεργώ προσφέρουμε παιδεία και μόρφωση υψηλής επιστημονικής στάθμης, με στόχο να καταστήσουμε τους μαθητές μας άτομα ολοκληρωμένα, δημιουργικά και ισορροπημένα.

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες