25 Φεβρουαρίου, 2020

Search

Διδακτική Μεθοδολογία

  • Το γυμνάσιο αυτενεργώ λειτουργεί με ένα μόνο τμήμα / τάξη και ανώτατο όριο 18 μαθητές / τάξη.
  • Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι διαμορφωμένες με σύγχρονη αντίληψη ( σχήμα Π, στρογγυλή τράπεζα), που ευνοεί την επικοινωνία και τη συμμετοχή στο μάθημα.
  • Εμπλουτίζουμε την παραδοσιακή μάθηση με τα πιο σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα διδασκαλίας.
  • Ακολουθούμε τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με έμφαση στην πρωτοβουλία και την αυτενέργεια του μαθητή.
  • Καθοδηγούμε τους μαθητές στη «δομική ανάγνωση», την τεχνική των σημειώσεων και την κριτική μελέτη, για να «μάθουν πώς να μαθαίνουν».

 

Ξένες Γλώσσες

  • Δύο ξένες γλώσσες με μαθήματα φροντιστηριακού επιπέδου σε τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών για απόκτηση πτυχίου.

Περισσότερα

Πληροφορική

  • Μαθήματα Πληροφορικής με πιστοποίηση ACTA, φορέα του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
  • Συμμετοχή των μαθητών μας σε Παγκόσμιους Διαγωνισμούς (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft)

Περισσότερα

Ολοήμερο πρόγραμμα 

  • Ολοήμερο πρόγραμμα με ημερήσιο γεύμα και επιπλέον 2 ώρες καθημερινή μελέτη στο σχολείο.