25 Φεβρουαρίου, 2020

Search

ACTA - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το σχολείο μας είναι το μοναδικό Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του τεχνοβλαστού ACTA του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας μακρά εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής, ίδρυσε τον Τεχνοβλαστό ACTA, με σκοπό να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να λάβουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά διεθνούς εμβέλειας και αξιοπιστίας. Ο φορέας πιστοποίησης ACTA, που είναι αναγνωρισμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και, παράλληλα, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO17024, επέλεξε το σχολείο μας ως το μοναδικό εξεταστικό του κέντρο στην Αργολίδα.

Έτσι, οι μαθητές μας, και όχι μόνο, έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στην πληροφορική, δίνοντας εξετάσεις στο χώρο σχολείου.

Τα πιστοποιητικά της ACTA

  • απευθύνονται σε παιδιά, μαθητές, φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους και στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Σε όλους, δηλαδή, που κατανοούν ότι σήμερα δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουν τη χρήση των H/Y, αλλά θα πρέπει να μπορούν να το αποδεικνύουν, μέσω αξιόπιστων πιστοποιητικών.