25 Φεβρουαρίου, 2020

Search

e-aftenergo

Τα σύγχρονα παιδιά περνούν αρκετές ώρες της ημέρας μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τους. Είναι εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες και έχουν μάθει να αναζητούν γνώσεις και πληροφορίες στο Διαδίκτυο.
 
Το αυτενεργώ, απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με δημιουργικό τρόπο, συμπληρώνοντας το καθημερινό διδακτικό έργο και αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους.
 
Το e-aftenergo παρέχει στους μαθητές συμπληρωματικό υλικό, ασκήσεις, εργασίες (ατομικές ή ομαδικές), σημειώσεις, δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία εξάπτουν τη φαντασία των μαθητών και βοηθούν στην εμπέδωση των μαθημάτων.
 
Έτσι, οι μαθητές του αυτενεργώ, εκτός από την καθημερινή μελέτη στο σχολείο, έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν περαιτέρω στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες, μέσω του e-aftenergo.